གཟིམས་པ་མེད་པའི་མཆོད་མེ། དབྱངས་གསལ་སོ་བཞིའི་མཛེས་སྡུག  RSSསྔོན་མངག

ཀློག་པ་པོའི་དཔྱད་མཆན: 《《བོད་ཀྱི་སྲོལ་རྒྱུན་མངལ་གནས་ཤེས་བྱ་གཅེས་བཏུས》ཞེས་པའི་དཔེ་དེབ་ཀྱི་འགྲེམ་བརྡ།