གཟིམས་པ་མེད་པའི་མཆོད་མེ། དབྱངས་གསལ་སོ་བཞིའི་མཛེས་སྡུག  RSSསྔོན་མངག

ཀློག་པ་པོའི་དཔྱད་མཆན: 《འཛམ་གླིང་སེང་ཆེན་སྐྱེས་པའི་རྟོགས་པ་བརྗོད་པ་ལས་འཁྲུངས་གླིང་མེ་ཏོག་ར་བ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།། (ཚན་བཤུས།)