གཟིམས་པ་མེད་པའི་མཆོད་མེ། དབྱངས་གསལ་སོ་བཞིའི་མཛེས་སྡུག  RSSསྔོན་མངག

ཀློག་པ་པོའི་དཔྱད་མཆན: 《རྨ་ཆུའི་སྒྲུང་བ་གཅོད་རྒྱལ་གྱིས་བཤད་པའི་འཛམ་གླིང་གེ་སར་རྒྱལ་བོའི་སྒྲུང་ལས་གླིང་ཆགས་ཚུལ་མདོར་བསྡུས།