གཟིམས་པ་མེད་པའི་མཆོད་མེ། དབྱངས་གསལ་སོ་བཞིའི་མཛེས་སྡུག  RSSསྔོན་མངག

ཀློག་པ་པོའི་དཔྱད་མཆན: 《རཱ་མ་ཎའི་གཏམ་རྒྱུད་ཀྱིས་བོད་ཀྱི་རིག་གནས་དང་ལོ་རྒྱུས་རྩོམ་རིག་བཅས་ཀྱི་ཁོངས་ཆེན་པོར་ཐེབས་
པའི་ཤུགས་རྐྱེན་གསལ་སྟོན།