གཟིམས་པ་མེད་པའི་མཆོད་མེ། དབྱངས་གསལ་སོ་བཞིའི་མཛེས་སྡུག  RSSསྔོན་མངག

ཀློག་པ་པོའི་དཔྱད་མཆན: 《ད་ནངས། རྒྱུས་ཡོད་ཀྱི་བྱེའུ་སྐད་ཅིག་གིས་ང་གཉིས་ལས་བསླངས་བྱུང༌།