གཟིམས་པ་མེད་པའི་མཆོད་མེ། དབྱངས་གསལ་སོ་བཞིའི་མཛེས་སྡུག  RSSསྔོན་མངག

ཀློག་པ་པོའི་དཔྱད་མཆན: 《གཏེར་ལེན་ཁ་ནས་ཧེ་ཙི་ལ་སྨྲས་པ།

 • དུག་མྱི།ip:182.150.145.*
  2015-10-20 13:07:54
  ཧྲ་གི    ཁྱོད་འདས་གྲོང་དུ་ཕྱིན་རྗེས་ངས་མགོ་ལོག་ནས་ཁྱེད་ལ་རྡོ་རིང་བཞེངས་ཆོག    དེའི་སྟེང་དུ་ཆང་དང་དུ་སྣེ་མང་པོས་མཆོད་པ་བཤམ།  ཡིན་ནའང་།    ང་ཡི་ལག་པའི་འོག་ཏུ་ཁྱོད་ཀྱི་རུས་ཐ་སྰྦས་དགོས
 • མྱིག་གཅོད།ip:111.12.251.*
  2015-10-03 10:39:55
  ས་འོག་ན་རིན་པོ་ཆེ་ཡོད་དུས། ས་སྟེང་བྱེ་མ་ཡིན་ཡང་ཆོག  ཧེ་ཙི་དང་ཁོང་གི་ཉེ་རིང་དག་དེ་འདྲ་ཞིག་གི་ཆེད་དུ་གཏེར་ལེན་ཁར་ཞེབས་པ་ཡིན་ཤས་ཆེ། ཨ་ལེ། ཀུ་རེ་ཡིན། དེ་འདྲ་མིན་ལས་ཆེ།
 • ཐོ་ཡོར།ip:117.136.82.*
  2015-10-03 10:38:18
  ཧ་ཅང་ཡག་སོང་།