ཆུ་ལས་སྐྱེས་པ་ནི།༼རང་མོས༽

 

 

ཆུ་ལ་ཆུ་ཡི་གཟེར་མ་བརྒྱབ
ཆུ་ཡི་ཁྲབ་རལ
ཆུ་ཡི་གཟེབ་དེ་ལ་ཚག་སྒྲ་མཆེད

ཆུ་ལས་སྐྱེས་པ་ནི
མི་ཕོ་སྟོབས་ཆེན་ཞིག་གི་མཆུ་དམར་པོ
དེ་ལ་དུད་པའི་ཡི་གེ
སྐྲ་ལོ་ཁྲ་ཁྲ
འབབ་མ་ཐུབ་པའི་ཟླ་མཚན
ཁ་བ
རྨས་པའི་ཨུག་ཆོས

སྙིགས་ཟོམ་ལས་སྙན་ངག་རྒུམས་ཤིག
ལྕགས་ཀྱི་ལག་པ་ཅན་དག

             ༢༠༡༤ ༡༠ ༡༧

       (མཆོད་མེའི་པར་དབང་གཞན་གྱིས་དགོལ་མི་རུང)

རྩོམ་ཁུངས། ངེད་དྲ་བ།

གཟིམས་པ་མེད་པའི་མཆོད་མེ། དབྱངས་གསལ་སོ་བཞིའི་མཛེས་སྡུག  RSSསྔོན་མངག

ཆུ་ལས་སྐྱེས་པ་ནི།༼རང་མོས༽

 

 

ཆུ་ལ་ཆུ་ཡི་གཟེར་མ་བརྒྱབ
ཆུ་ཡི་ཁྲབ་རལ
ཆུ་ཡི་གཟེབ་དེ་ལ་ཚག་སྒྲ་མཆེད

ཆུ་ལས་སྐྱེས་པ་ནི
མི་ཕོ་སྟོབས་ཆེན་ཞིག་གི་མཆུ་དམར་པོ
དེ་ལ་དུད་པའི་ཡི་གེ
སྐྲ་ལོ་ཁྲ་ཁྲ
འབབ་མ་ཐུབ་པའི་ཟླ་མཚན
ཁ་བ
རྨས་པའི་ཨུག་ཆོས

སྙིགས་ཟོམ་ལས་སྙན་ངག་རྒུམས་ཤིག
ལྕགས་ཀྱི་ལག་པ་ཅན་དག

             ༢༠༡༤ ༡༠ ༡༧

       (མཆོད་མེའི་པར་དབང་གཞན་གྱིས་དགོལ་མི་རུང)

རྩོམ་ཁུངས། ངེད་དྲ་བ།

དཔྱད་མཆན ཡོངས་སུ་གཟིགས།དཔྱད་མཆན།

མིང་མི་འགོད་པར་སྤེལ།