དོན་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཁོང་ལ་ཞུས་བ།

རྡོ་གྲུབ་འཇིགས་མེད་བསྟན་པའི་ཉི མཆོད་མེ་བོད་ཀྱི་རྩོམ་རིག་དྲ་བ། 2009-10-28

༅༅།།ཕ་བཀའ་དྲིན་འཁོར་མེད་མཁྱེན་མཁྱེན་བརྩེའི་ལྷ།།སངས་རྒྱས་མི་གཟུགས་ཀྱི་རྫུ་བག་ཅན།།མཚན་བརྗོད་ན་རྡོ་རྗེ་གཟི་བརྗིད་རྩལ།།བུའི་སྙིང་དབུས་བཞུགས་ལ་བྱིན་གྱིས་རློབས།།རྒྱལ་ཁམས་ཀྱི་བླ་མ་བཟང་བཟང་དང་།། གྲགས་པ་འུར་འུར་གྱི་རྗེས་མི་ཆོད།།ངའི་བླ་མ་དྲན་ཆོག་རྒྱལ་པོ་དེ།།བསླུ་མེད་ཀྱི་མགོན་པོ་ཁྱོད་ལ་ཞུ།།ཕ་རིག་འཛིན་ཁྱོད་ཀྱི་བཀའ་དྲིན་ལས།།ཆོས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་གཉུག་མའི་བབས།།ཡེ་གྲོལ་གྱི་རིག་པ་རྗེན་པ་དེར།།སྤྲང་བདག་འདྲའི་ཡིད་ཀྱང་གོ་བ་སྐྱེས།།དེར་བཅོས་མའི་དད་པ་སོག་སོག་པོག།།བཟོ་མདང་མགར་མའི་རྫུན་རྐྱལ་དུ།།ཕུགས་ཁོང་ནས་རྡིབ་པའི་ཤེས་པ་ཁོ།།བཅོས་མིན་གྱི་དད་པར་སོང་ལ་ཁད།།ཕ་བླ་མ་སངས་རྒྱས་ཡིན་ཟེར་མཁན།།རྒྱལ་ཁམས་ན་ཅི་ཡོད་ཅི་མེད་དེ།།སྤངས་རྟོགས་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་ངེས་ཤེས་ལ།།ཐུག་ན་སྤུད་པ་བུས་པ་འདྲ།།ངེད་ཀུན་མཁྱེན་བརྒྱུད་པའི་བུ་རྒྱུད་ལ།།མོས་གུས་ཚིག་རྗེས་སུ་ཤོར་བ་མེད།།དད་པས་ཁམས་འདུས་གསོ་བ་ཞིག།ལས་ཅན་གྱི་སློབ་མར་བསྔགས་པ་ཡིན།།ང་བརྒྱུད་པ་བཟང་པོའི་རིགས་སྐྱེས་ཀྱང་།།རྟོག་གེ་མགོ་མཁྲེགས་ཀྱི་ཐན་སྐད་འདིས།།རྒྱུད་ཐ་རྒོད་ཀྱི་ཉམ་ངར་ཅུང་ཟད་འཕྱན།།རྒྱལ་རིགས་དྭ་ཕྲུགས་སུ་ལྷུང་བ་བཞིན།།དེ་འོན་ཀྱང་མགོན་པོ་པད་མའི་ཞབས།།ཐུགས་སྲས་རིག་འཛིན་གྱི་ཚོམ་བུར་བཅས།།ཡིད་དང་བའི་མོས་ངོར་བསྒོམས་བསྒོམས་པས།།ད་རང་ལུགས་ཉམས་ཀྱིས་དོགས་པ་མེད།།ངའི་ཆོས་གྲོགས་ཆོས་པར་རེ་བ་འགའ།།གདམས་ངག་དེ་ངེད་ཀྱི་ཆོས་གྲར་ཞུས།།བསྔགས་བརྗོད་དེ་རྟོག་གེའི་རྩོད་གྲར་བྱེད།།ཉིན་ཟོས་སྲིབ་ཉམ་གྱི་རྣམ་ཐར་གཞུང་ལ་གཏོད།།ཚེ་རབས་ཀྱི་གྲོས་ཕུགས་བཅོས་ས་དེ།།དོན་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཁོང་ལ་ཞུས།།

 

རྩོམ་ཁུངས། མགོ་ལོག་ཁུལ་རྩོམ་སྒྱུར་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་བསྒྲིགས་པའི

གཟིམས་པ་མེད་པའི་མཆོད་མེ། དབྱངས་གསལ་སོ་བཞིའི་མཛེས་སྡུག  RSSསྔོན་མངག

དོན་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཁོང་ལ་ཞུས་བ།

2009-10-28 རྡོ་གྲུབ་འཇིགས་མེད་བསྟན་པའི་ཉི ཀློག་གྲངས། མཆན ཡོད།

༅༅།།ཕ་བཀའ་དྲིན་འཁོར་མེད་མཁྱེན་མཁྱེན་བརྩེའི་ལྷ།།སངས་རྒྱས་མི་གཟུགས་ཀྱི་རྫུ་བག་ཅན།།མཚན་བརྗོད་ན་རྡོ་རྗེ་གཟི་བརྗིད་རྩལ།།བུའི་སྙིང་དབུས་བཞུགས་ལ་བྱིན་གྱིས་རློབས།།རྒྱལ་ཁམས་ཀྱི་བླ་མ་བཟང་བཟང་དང་།། གྲགས་པ་འུར་འུར་གྱི་རྗེས་མི་ཆོད།།ངའི་བླ་མ་དྲན་ཆོག་རྒྱལ་པོ་དེ།།བསླུ་མེད་ཀྱི་མགོན་པོ་ཁྱོད་ལ་ཞུ།།ཕ་རིག་འཛིན་ཁྱོད་ཀྱི་བཀའ་དྲིན་ལས།།ཆོས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་གཉུག་མའི་བབས།།ཡེ་གྲོལ་གྱི་རིག་པ་རྗེན་པ་དེར།།སྤྲང་བདག་འདྲའི་ཡིད་ཀྱང་གོ་བ་སྐྱེས།།དེར་བཅོས་མའི་དད་པ་སོག་སོག་པོག།།བཟོ་མདང་མགར་མའི་རྫུན་རྐྱལ་དུ།།ཕུགས་ཁོང་ནས་རྡིབ་པའི་ཤེས་པ་ཁོ།།བཅོས་མིན་གྱི་དད་པར་སོང་ལ་ཁད།།ཕ་བླ་མ་སངས་རྒྱས་ཡིན་ཟེར་མཁན།།རྒྱལ་ཁམས་ན་ཅི་ཡོད་ཅི་མེད་དེ།།སྤངས་རྟོགས་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་ངེས་ཤེས་ལ།།ཐུག་ན་སྤུད་པ་བུས་པ་འདྲ།།ངེད་ཀུན་མཁྱེན་བརྒྱུད་པའི་བུ་རྒྱུད་ལ།།མོས་གུས་ཚིག་རྗེས་སུ་ཤོར་བ་མེད།།དད་པས་ཁམས་འདུས་གསོ་བ་ཞིག།ལས་ཅན་གྱི་སློབ་མར་བསྔགས་པ་ཡིན།།ང་བརྒྱུད་པ་བཟང་པོའི་རིགས་སྐྱེས་ཀྱང་།།རྟོག་གེ་མགོ་མཁྲེགས་ཀྱི་ཐན་སྐད་འདིས།།རྒྱུད་ཐ་རྒོད་ཀྱི་ཉམ་ངར་ཅུང་ཟད་འཕྱན།།རྒྱལ་རིགས་དྭ་ཕྲུགས་སུ་ལྷུང་བ་བཞིན།།དེ་འོན་ཀྱང་མགོན་པོ་པད་མའི་ཞབས།།ཐུགས་སྲས་རིག་འཛིན་གྱི་ཚོམ་བུར་བཅས།།ཡིད་དང་བའི་མོས་ངོར་བསྒོམས་བསྒོམས་པས།།ད་རང་ལུགས་ཉམས་ཀྱིས་དོགས་པ་མེད།།ངའི་ཆོས་གྲོགས་ཆོས་པར་རེ་བ་འགའ།།གདམས་ངག་དེ་ངེད་ཀྱི་ཆོས་གྲར་ཞུས།།བསྔགས་བརྗོད་དེ་རྟོག་གེའི་རྩོད་གྲར་བྱེད།།ཉིན་ཟོས་སྲིབ་ཉམ་གྱི་རྣམ་ཐར་གཞུང་ལ་གཏོད།།ཚེ་རབས་ཀྱི་གྲོས་ཕུགས་བཅོས་ས་དེ།།དོན་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཁོང་ལ་ཞུས།།

 

རྩོམ་ཁུངས། མགོ་ལོག་ཁུལ་རྩོམ་སྒྱུར་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་བསྒྲིགས་པའི

དཔྱད་མཆན ཡོངས་སུ་གཟིགས།དཔྱད་མཆན།

མིང་མི་འགོད་པར་སྤེལ།