དཔེ་ཁང་གི་སྙན་ངག་ཁག་གསུམ།

      ནམ་མཁའི་འཚོ་བ།
 རྒྱ་མཚོ་རྒྱང་རིང་ཞིག་ན་ཡོད
རྩྭ་ཐང་དང་རྩྭ་ཐང་རང་གི་གམ་ན་ཡོད
ནམ་མཁའ་རྒྱང་རིང་ཞིག་ན་ཡོད
སྤྲིན་དཀར་དང་སྤྲིན་དཀར་དང་རང་གི་གམ་ན་ཡོད
 
རྒྱ་མཚོའི་འགྲམ་དུ
རྒྱ་མཚོ་ལ་བསྟེན་ནས་ཡོད
རྩྭ་ཐང་སྟེང་དུ
རྩྭ་ཐང་ལ་བསྟེན་ནས་ཡོད
 
གཞི་གྲུབ་ཀྱིའི་བལྟོས་ན
ནམ་མཁའ་ལ་བསྟེན་ནས་ཡོད
 
    ཤོག་ལྷེ་གཅིག་ཐུར་དུ་གཤག་ན།
 
ཤོག་ཧྲིལ་ཕོན་པོ་ཅིག་གད་སྙིགས་ནང་དུ་ཡོད
བཤིག་ནས་བལྟོས་ན
ཚང་མ་ཐད་དུ་གཤག་འདུག
ངས་ཤོག་ལྷེ་གཅིག་ཐུར་དུ་གཤག་ནས
འབྲི་དེབ་དང་མཉམ་དུ་གད་སྙིགས་སུ་ཕང
 
       རིག་གནས་སྤེལ་བ།
 མི་འགའ་ཞིག་གིས
དཔེ་ཆ་ཁྱེར་འོང་གིན་འདུག
མི་འགའ་ཞིག་གིས
གཏམ་སྨྲ་བཞིན་འདུག
མི་དེ་ཚོ་འང་ཁོ་ཚོའི་གྲས་ཀྱི་རེད
 

རྩོམ་ཁུངས། ངེད་དྲ་བ།

གཟིམས་པ་མེད་པའི་མཆོད་མེ། དབྱངས་གསལ་སོ་བཞིའི་མཛེས་སྡུག  RSSསྔོན་མངག

དཔེ་ཁང་གི་སྙན་ངག་ཁག་གསུམ།

2011-11-14 རླུང་བུ། ཀློག་གྲངས། མཆན ཡོད།

      ནམ་མཁའི་འཚོ་བ།
 རྒྱ་མཚོ་རྒྱང་རིང་ཞིག་ན་ཡོད
རྩྭ་ཐང་དང་རྩྭ་ཐང་རང་གི་གམ་ན་ཡོད
ནམ་མཁའ་རྒྱང་རིང་ཞིག་ན་ཡོད
སྤྲིན་དཀར་དང་སྤྲིན་དཀར་དང་རང་གི་གམ་ན་ཡོད
 
རྒྱ་མཚོའི་འགྲམ་དུ
རྒྱ་མཚོ་ལ་བསྟེན་ནས་ཡོད
རྩྭ་ཐང་སྟེང་དུ
རྩྭ་ཐང་ལ་བསྟེན་ནས་ཡོད
 
གཞི་གྲུབ་ཀྱིའི་བལྟོས་ན
ནམ་མཁའ་ལ་བསྟེན་ནས་ཡོད
 
    ཤོག་ལྷེ་གཅིག་ཐུར་དུ་གཤག་ན།
 
ཤོག་ཧྲིལ་ཕོན་པོ་ཅིག་གད་སྙིགས་ནང་དུ་ཡོད
བཤིག་ནས་བལྟོས་ན
ཚང་མ་ཐད་དུ་གཤག་འདུག
ངས་ཤོག་ལྷེ་གཅིག་ཐུར་དུ་གཤག་ནས
འབྲི་དེབ་དང་མཉམ་དུ་གད་སྙིགས་སུ་ཕང
 
       རིག་གནས་སྤེལ་བ།
 མི་འགའ་ཞིག་གིས
དཔེ་ཆ་ཁྱེར་འོང་གིན་འདུག
མི་འགའ་ཞིག་གིས
གཏམ་སྨྲ་བཞིན་འདུག
མི་དེ་ཚོ་འང་ཁོ་ཚོའི་གྲས་ཀྱི་རེད
 

རྩོམ་ཁུངས། ངེད་དྲ་བ།

དཔྱད་མཆན ཡོངས་སུ་གཟིགས།དཔྱད་མཆན།

མིང་མི་འགོད་པར་སྤེལ།