གཟིམས་པ་མེད་པའི་མཆོད་མེ། དབྱངས་གསལ་སོ་བཞིའི་མཛེས་སྡུག  RSSསྔོན་མངག   བཤེར་འཚོལ།བཤེར་འཚོལ།

《བོད་ཀྱི་སྲོལ་རྒྱུན་མངལ་གནས་ཤེས་བྱ་གཅེས་བཏུས》ཞེས་པའི་དཔེ་དེབ་ཀྱི་འགྲེམ་བརྡ།

གུས་པོས་ལོ་མང་རིང་ཧུར་ཐག་འབད་ཐག་གིས་དཔེ་ཀློག་གི་ཞོར་དུ་བསྡུ་བསྒྲིགས་བྱས་པའི《བོད་ཀྱི་སྲོལ་རྒྱུན་མངལ་གནས་ཤེས་བྱ་གཅེས་བཏུས》 ཞེས་པའ
广告
广告

more>>པར་ལེན།

more>>རིག་གཞུང་།