མིག

མིག་ནང་གི་ཟེའུ་འབྲུ།                 
སྟོང་ཁམས་ཆེན་པོའི་ནང་གི་གོ་ལ་དང་འདྲ་གི།      
འོད་ལམ་ལམ  འོད་ལམ་ལམ             

རྒྱ་མཚོ་སྐྱོམ་པའི་ཟོལ་གྱིས།       
རི་རབ་ཉིལ་པའི་ཉམས་ཀྱིས་།               
ཕྱོགས་གཅིག་ཉི་འོད་ལ་ཕྱོགས་ཤིང་།
ཕྱོགས་གཅིག་མུན་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད།

སྙིང་ཉེ་བའི་ཟེའུ་འབྲུ།
སྲིད་པའི་སྤྱི་གཙུགས་ཀྱི་མེ་ལོང་རེད།
ཡང་ན་མེ་ལོང་དུ་ཤར་བའི་རང་ཉིད་རེད།
 
                             ༢༠༡༡ ལོའི་ཟླ ༡༢ པའི་ཚེས ༢༣ ལ། སློབ་གླིང་དུ།
                            
 

རྩོམ་ཁུངས། ངེད་དྲ་བ།

གཟིམས་པ་མེད་པའི་མཆོད་མེ། དབྱངས་གསལ་སོ་བཞིའི་མཛེས་སྡུག  RSSསྔོན་མངག

མིག

2011-12-27 ནམ་ལང་། ཀློག་གྲངས། མཆན ཡོད།

མིག་ནང་གི་ཟེའུ་འབྲུ།                 
སྟོང་ཁམས་ཆེན་པོའི་ནང་གི་གོ་ལ་དང་འདྲ་གི།      
འོད་ལམ་ལམ  འོད་ལམ་ལམ             

རྒྱ་མཚོ་སྐྱོམ་པའི་ཟོལ་གྱིས།       
རི་རབ་ཉིལ་པའི་ཉམས་ཀྱིས་།               
ཕྱོགས་གཅིག་ཉི་འོད་ལ་ཕྱོགས་ཤིང་།
ཕྱོགས་གཅིག་མུན་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད།

སྙིང་ཉེ་བའི་ཟེའུ་འབྲུ།
སྲིད་པའི་སྤྱི་གཙུགས་ཀྱི་མེ་ལོང་རེད།
ཡང་ན་མེ་ལོང་དུ་ཤར་བའི་རང་ཉིད་རེད།
 
                             ༢༠༡༡ ལོའི་ཟླ ༡༢ པའི་ཚེས ༢༣ ལ། སློབ་གླིང་དུ།
                            
 

རྩོམ་ཁུངས། ངེད་དྲ་བ།

དཔྱད་མཆན ཡོངས་སུ་གཟིགས།དཔྱད་མཆན།

མིང་མི་འགོད་པར་སྤེལ།