ན་ཟུག


མར་མེ་སྒྲོན་རྐང་གཅིག་གི་འོད་ངོགས་ནས
དྲན་པའི་གཞུ་མོ་ནང་དུ་འགུག་དུས
སེམས་གཏིང་ལ་ཁད་ཀྱིས་འཁོར་བ
རང་རྐྱ་མི་ཐུབ་པའི་རིགས་རྒྱུད་ཅིག་གི
བདེ་སྡུག་ཁོ་ན
 
དོ་ནུབ་  རླུང་གིས་སྒུལ་བཞིན་པའི་མེ་ཕུང་ཆུང་ཆུང་དེ
ཕར་གཡོ་ཚུར་གཡོ་བྱེད་དུས
ལྗིལ་ཏིག་ཏིག་གི་མིག་ཆུ་སེམས་ལ་བཤམས་པའི་
སྨྱུག་ཐོགས་པ
སྐྱོ་གདུང་གི་ཚོར་བ་ལྕི་མོས་རྨེག་མེད་བྱས
 
སྐྱོ་གདུང་གི་བཟི་ཁར་འཐིམ་པའི་སྨྱུག་ཐོགས་པ
གཟིམ་ལ་ཉེ་བའི་སྒྲོན་མེ་ཡི་འོད་ངོགས་ནས
སྐབས་རེར་འཛུམ་ཞིང
ལན་རེར་ངུ་བཞིན
དྭངས་གཙང་གི་ཁ་བ་དཀར་པོ་འདིས་ས་སྒང་ཁེབས་ན་བསམ
 
                                           ༢༠༡༡  ཟླ  ༧   ཚེས  ༡༩  ལ །

རྩོམ་ཁུངས། ངེད་དྲ་བ།

གཟིམས་པ་མེད་པའི་མཆོད་མེ། དབྱངས་གསལ་སོ་བཞིའི་མཛེས་སྡུག  RSSསྔོན་མངག

ན་ཟུག

2012-07-22 འབའ་སྨྱུག་ཞེན། ཀློག་གྲངས། མཆན ཡོད།


མར་མེ་སྒྲོན་རྐང་གཅིག་གི་འོད་ངོགས་ནས
དྲན་པའི་གཞུ་མོ་ནང་དུ་འགུག་དུས
སེམས་གཏིང་ལ་ཁད་ཀྱིས་འཁོར་བ
རང་རྐྱ་མི་ཐུབ་པའི་རིགས་རྒྱུད་ཅིག་གི
བདེ་སྡུག་ཁོ་ན
 
དོ་ནུབ་  རླུང་གིས་སྒུལ་བཞིན་པའི་མེ་ཕུང་ཆུང་ཆུང་དེ
ཕར་གཡོ་ཚུར་གཡོ་བྱེད་དུས
ལྗིལ་ཏིག་ཏིག་གི་མིག་ཆུ་སེམས་ལ་བཤམས་པའི་
སྨྱུག་ཐོགས་པ
སྐྱོ་གདུང་གི་ཚོར་བ་ལྕི་མོས་རྨེག་མེད་བྱས
 
སྐྱོ་གདུང་གི་བཟི་ཁར་འཐིམ་པའི་སྨྱུག་ཐོགས་པ
གཟིམ་ལ་ཉེ་བའི་སྒྲོན་མེ་ཡི་འོད་ངོགས་ནས
སྐབས་རེར་འཛུམ་ཞིང
ལན་རེར་ངུ་བཞིན
དྭངས་གཙང་གི་ཁ་བ་དཀར་པོ་འདིས་ས་སྒང་ཁེབས་ན་བསམ
 
                                           ༢༠༡༡  ཟླ  ༧   ཚེས  ༡༩  ལ །

རྩོམ་ཁུངས། ངེད་དྲ་བ།

དཔྱད་མཆན ཡོངས་སུ་གཟིགས།དཔྱད་མཆན།

མིང་མི་འགོད་པར་སྤེལ།