མཚན་མོ་རྟག་ཏུ་ངུ།


མོ་ཧྲེང་དེ་དག་གི་རལ་བར་འཁྱིལ་བ
ཆགས་སྡང་དང་རེ་དོགས་ཀྱི་དུག་ཆུ
མུན་ནག་གི་རབ་ཁར་བརྒལ་བའི་རྐང་ལམ་དུ
ཕྲ་ཚོམ་གྱི་མེ་ཏོག་བཞད་པའི་སྐྱེད་ཚལ་ཞིག་ག་ལ་ཡོད

རྒྱ་མཚོའི་རྦ་རླབས་བཞིན་གྱི་ཞེ་མེར
ཞལ་ངོར་འབྲད་པའི་སྡེར་མོ་དམར་པོ
སུ་ཡི་མདུན་དུ་སྒྲེན་པོར་རྒྱུ་བའི་གློ་སྙིང་གང་དུ་སྦས་ཡོད

འཆི་བར་བཏབ་པའི་རྗེས་ནག་པོ
ཉི་ནུབ་ཀྱི་མདུན་སར་བཞག་པའི་རས་དར་ཞིག
ནམ་ཞིག་གི་ལྷིང་འཇགས་ནི་གསོན་པ་ལས་མདངས་ཡག་པ་དེ
ཡང་ན་གསོན་པ་ལས་འཇིགས་ཡེར་བ་དེ་ཡིན

ཟླ་འོད་ལ་འཁྲིལ་བའི་དུ་སྨུག
བྲང་སྙིང་ལས་ཡར་འཕགས་པའི་ལྗོན་པ་ཞིག
མཚན་མོར་འཇུས་པའི་སྡུག་ཡུས་གང་དུ་གཡོ
      ༢༠༡༦-༡-༡  འབྲོག་ཐང་དུ་བྲིས།

 

(མཆོད་མེའི་པར་དབང་གཞན་གྱིས་དགོལ་མི་རུང)
 

རྩོམ་ཁུངས། ངེད་དྲ་བ།

གཟིམས་པ་མེད་པའི་མཆོད་མེ། དབྱངས་གསལ་སོ་བཞིའི་མཛེས་སྡུག  RSSསྔོན་མངག

མཚན་མོ་རྟག་ཏུ་ངུ།

2016-01-01 ནག་མོ། ཀློག་གྲངས། མཆན ཡོད།


མོ་ཧྲེང་དེ་དག་གི་རལ་བར་འཁྱིལ་བ
ཆགས་སྡང་དང་རེ་དོགས་ཀྱི་དུག་ཆུ
མུན་ནག་གི་རབ་ཁར་བརྒལ་བའི་རྐང་ལམ་དུ
ཕྲ་ཚོམ་གྱི་མེ་ཏོག་བཞད་པའི་སྐྱེད་ཚལ་ཞིག་ག་ལ་ཡོད

རྒྱ་མཚོའི་རྦ་རླབས་བཞིན་གྱི་ཞེ་མེར
ཞལ་ངོར་འབྲད་པའི་སྡེར་མོ་དམར་པོ
སུ་ཡི་མདུན་དུ་སྒྲེན་པོར་རྒྱུ་བའི་གློ་སྙིང་གང་དུ་སྦས་ཡོད

འཆི་བར་བཏབ་པའི་རྗེས་ནག་པོ
ཉི་ནུབ་ཀྱི་མདུན་སར་བཞག་པའི་རས་དར་ཞིག
ནམ་ཞིག་གི་ལྷིང་འཇགས་ནི་གསོན་པ་ལས་མདངས་ཡག་པ་དེ
ཡང་ན་གསོན་པ་ལས་འཇིགས་ཡེར་བ་དེ་ཡིན

ཟླ་འོད་ལ་འཁྲིལ་བའི་དུ་སྨུག
བྲང་སྙིང་ལས་ཡར་འཕགས་པའི་ལྗོན་པ་ཞིག
མཚན་མོར་འཇུས་པའི་སྡུག་ཡུས་གང་དུ་གཡོ
      ༢༠༡༦-༡-༡  འབྲོག་ཐང་དུ་བྲིས།

 

(མཆོད་མེའི་པར་དབང་གཞན་གྱིས་དགོལ་མི་རུང)
 

རྩོམ་ཁུངས། ངེད་དྲ་བ།

དཔྱད་མཆན ཡོངས་སུ་གཟིགས།དཔྱད་མཆན།

མིང་མི་འགོད་པར་སྤེལ།