བུམ་ནང་གི་མེ་ཏོག(ཞར་བཀོད་གཅིག)

གདུག་རྩུབ་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་ལས་བརྒལ་ཏེ

ཡིད་འོང་གི་བུམ་པར་གནས་ཀྱང

མཛེས་རིས་ཀྱིས་བརྒྱན་པའི་བུམ་པ་དེ

སུ་ཞིག་གི་གཡོ་སྒྱུ་ལས་གྲུབ་པའི་ར་བ་ཡིན་པས

ནམ་ཞིག  ཚེ་སྲོག་གི་ཉིང་ཁུ་ལྷག་མེད་འཕྲོག་སྲིད

ད་དུང   མེ་ཏོག་ནམ་ཡང་མེ་ཏོག་ཡིན་ཡང

བུམ་པ་རྟག་ཏུ་བུམ་པ་ཡིན་མི་སྲིད་པས

མེ་ཏོག་དང་མེ་ཏོག་ལྟ་བུའི་སེམས་ཅན་ཚོར

མཐའ་མཇུག་གི་སྡོད་གནས་ཡོད་ཨེ་སྲིད

     འཕྲུལ་སྣང་།

ཕྱི་རོལ་ན་ཆད་མེད་དུ་འབབ་བཞིན་པའི

བསིལ་ཆར་དེས   ཁོར་ཡུག་གི་ཕྱི་ནང་ཀུན

རློན་པར་གཏོང་མ་ཐུབ   ཡིན་ནའང

གློ་བུར་དུ  ཁ་པར་ལས་ཐོས་པའི་ཁྱོད་ཀྱི་སྐད་གདངས་དེས

ངའི་སེམས་པའི་ཕྱི་ནང་ཀུན

ནེམ་ཤུར་ཤུར་བཏང་སོང་ཨང

 

རྩོམ་ཁུངས། ༢༠༠༥ལོའི

གཟིམས་པ་མེད་པའི་མཆོད་མེ། དབྱངས་གསལ་སོ་བཞིའི་མཛེས་སྡུག  RSSསྔོན་མངག

བུམ་ནང་གི་མེ་ཏོག(ཞར་བཀོད་གཅིག)

2010-03-11 འཆིང་གྲོལ། ཀློག་གྲངས། མཆན ཡོད།

གདུག་རྩུབ་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་ལས་བརྒལ་ཏེ

ཡིད་འོང་གི་བུམ་པར་གནས་ཀྱང

མཛེས་རིས་ཀྱིས་བརྒྱན་པའི་བུམ་པ་དེ

སུ་ཞིག་གི་གཡོ་སྒྱུ་ལས་གྲུབ་པའི་ར་བ་ཡིན་པས

ནམ་ཞིག  ཚེ་སྲོག་གི་ཉིང་ཁུ་ལྷག་མེད་འཕྲོག་སྲིད

ད་དུང   མེ་ཏོག་ནམ་ཡང་མེ་ཏོག་ཡིན་ཡང

བུམ་པ་རྟག་ཏུ་བུམ་པ་ཡིན་མི་སྲིད་པས

མེ་ཏོག་དང་མེ་ཏོག་ལྟ་བུའི་སེམས་ཅན་ཚོར

མཐའ་མཇུག་གི་སྡོད་གནས་ཡོད་ཨེ་སྲིད

     འཕྲུལ་སྣང་།

ཕྱི་རོལ་ན་ཆད་མེད་དུ་འབབ་བཞིན་པའི

བསིལ་ཆར་དེས   ཁོར་ཡུག་གི་ཕྱི་ནང་ཀུན

རློན་པར་གཏོང་མ་ཐུབ   ཡིན་ནའང

གློ་བུར་དུ  ཁ་པར་ལས་ཐོས་པའི་ཁྱོད་ཀྱི་སྐད་གདངས་དེས

ངའི་སེམས་པའི་ཕྱི་ནང་ཀུན

ནེམ་ཤུར་ཤུར་བཏང་སོང་ཨང

 

རྩོམ་ཁུངས། ༢༠༠༥ལོའི

དཔྱད་མཆན ཡོངས་སུ་གཟིགས།དཔྱད་མཆན།

མིང་མི་འགོད་པར་སྤེལ།