གཟིམས་པ་མེད་པའི་མཆོད་མེ། དབྱངས་གསལ་སོ་བཞིའི་མཛེས་སྡུག  RSSསྔོན་མངག

སཾ་བོད་རྒྱ་གསུམ་ཤན་སྦྱར་གྱི་ཚིག་མཛོད།

2014-12-13 མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ཀློག་གྲངས།

《སཾ་བོད་རྒྱ་གསུམ་གྱི་ཤན་སྦྱར་གྱི་ཚིག་མཛོད》ཅེས་པ་འདི་ནི་བོད་ཀྱི་ཤེས་རིག་གི་ལས་ཀ་བྱེད་མཁན་རྣམས་ཀྱིས་གནའ་བོའི་བོད་གཞུང་སློབ་སྦྱོང་དང་། ཡིག་སྒྱུར། ཞིབ་འཇུག་བཅས་བྱེད་སྐབས་སཾ་སྐྲྀ་ཏའི་སྐད་དོད་འཚོལ་བྱེད་ཅིག་ཡིན་ཞིང་། འདིར་ཁྱོན་བསྡོམས་ཐ་སྙད་ཉིས་ཁྲི་ལྔ་སྟོང་ལྷག་ཙམ་འདུས་ཡོད། འདི་ཉིད་༡༩༨༦ལོར་པེ་ཅིང་ནས་པར་སྐྲུན་བྱས།

ཕབ་ལེན་བྱེད་ས།

[ ཕབ་ལེན་བྱེད་གནས་དང་པོ། ]  [ ཕབ་ལེན་བྱེད་གནས་གཉིས་པ། ]

གཞུང་འབྲེལ་དྲ་ཚིགས།

དཔྱད་མཆན ཡོངས་སུ་གཟིགས།དཔྱད་མཆན།

མིང་མི་འགོད་པར་སྤེལ།