གཟིམས་པ་མེད་པའི་མཆོད་མེ། དབྱངས་གསལ་སོ་བཞིའི་མཛེས་སྡུག  RSSསྔོན་མངག

ཀློག་པ་པོའི་དཔྱད་མཆན: 《ཞག་གཅིག་ཉལ་རོགས།

  • རླུང་།ip:223.221.131.*
    2015-05-04 03:16:56
    ཆོ་མི་འདུག
  • ajdjip:125.67.29.*
    2015-04-27 11:44:38
    ཡག་པོ་འདུག  དེང་དུས་ཀྱི་བོད་ཀྱི་བུ་མོ་དང་སྐྱེས་པ་སྐོར་ཞིག་གི་མེ་ལོང་རེད།  ཚིག་དེ་ཙམ་རིང་པོ་མེད་ན་དེ་ལས་ལེགས་པ་འདྲ།