གཟིམས་པ་མེད་པའི་མཆོད་མེ། དབྱངས་གསལ་སོ་བཞིའི་མཛེས་སྡུག  RSSསྔོན་མངག

ཀློག་པ་པོའི་དཔྱད་མཆན: 《དབྱངས་ཅན་མའི་པ་ཕ་བཙལ་བ།

  • རོང་སྨྱོན།ip:124.31.35.*
    2015-11-12 00:19:43
    སྒྱུ་རྩལ་གྱིས་ཕྱུག་པའི་སྒྱུ་མའི་བརྩམས་སྒྲུང་འདི་འདྲ་བ་ཞིག་བོད་སྐད་ཀྱི་ལམ་ནས་མཇལ་བྱུང་བར་སེམས་གཏིང་ནས་དགའ་སྤྲོ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ཞིག་སྐྱེས་བྱུང་ལ། སྐྱུག་བྲོ་བའི་མི་གཤིས་ཀྱི་ངན་ངོན་མིག་ལམ་དུ་ལྷམ་མེར་མངོན་པར་སྣང་བྱུང་།  
  • རོང་སྨྱོན།ip:124.31.35.*
    2015-11-12 00:19:15
    སྒྱུ་རྩལ་གྱིས་ཕྱུག་པའི་སྒྱུ་མའི་བརྩམས་སྒྲུང་འདི་འདྲ་བ་ཞིག་བོད་སྐད་ཀྱི་ལམ་ནས་མཇལ་བྱུང་བར་སེམས་གཏིང་ནས་དགའ་སྤྲོ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ཞིག་སྐྱེས་བྱུང་ལ། སྐྱུག་བྲོ་བའི་མི་གཤིས་ཀྱི་ངན་ངོན་མིག་ལམ་དུ་ལྷམ་མེར་མངོན་པར་སྣང་བྱུང་།