གཟིམས་པ་མེད་པའི་མཆོད་མེ། དབྱངས་གསལ་སོ་བཞིའི་མཛེས་སྡུག  RSSསྔོན་མངག

ཀློག་པ་པོའི་དཔྱད་མཆན: 《དངུལ་རྭའི་འཇམ་དབྱངས་ཀྱི་བརྩམས་སྒྲུང་གྲགས་ཅན། 《ཧ་ཅང་མང་ན་ཧམ་པར་འགྱུར།---བདུད་མོ་གསལ་བའི་འབེལ་གཏམ》