གཟིམས་པ་མེད་པའི་མཆོད་མེ། དབྱངས་གསལ་སོ་བཞིའི་མཛེས་སྡུག  RSSསྔོན་མངག

ཀློག་པ་པོའི་དཔྱད་མཆན: 《༼ཐང་ཡིག་གསར་མ་༽ལས་བྱུང་བའི་ཐུ་བྷོད་གླེགས་བམ་ཀྱི་ དགོངས་དོན་གོ་བདེར་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་བཙན་པོའི་ཞལ་ལུང།