གཟིམས་པ་མེད་པའི་མཆོད་མེ། དབྱངས་གསལ་སོ་བཞིའི་མཛེས་སྡུག  RSSསྔོན་མངག

ཀློག་པ་པོའི་དཔྱད་མཆན: 《གྲོགས་ཀྱི་དམ་པ་རྡོ་སྦིས་བཀྲ་ལོ་ལགས་སུ་ཕུལ་བའི་གྱེས་ཕྱག