གཟིམས་པ་མེད་པའི་མཆོད་མེ། དབྱངས་གསལ་སོ་བཞིའི་མཛེས་སྡུག  RSSསྔོན་མངག

ཀློག་པ་པོའི་དཔྱད་མཆན: 《དྲ་རྒྱའི་ཐོག་ནས་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ལ་རགས་ཙམ་ལྟ་བ། ༢