གཟིམས་པ་མེད་པའི་མཆོད་མེ། དབྱངས་གསལ་སོ་བཞིའི་མཛེས་སྡུག  RSSསྔོན་མངག

ཀློག་པ་པོའི་དཔྱད་མཆན: 《རྗེས་སུ་ལུས་པ་ནི་དཔེ་ཀློག་ལ་མི་དགའ་བའི་རྐྱེན་གྱིས་རེད།

  • རིན་ཆེནip:125.67.22.*
    2016-05-23 15:58:02
    དེང་སང་དྲ་བ་དལ་རྒྱས་ཆེན་པོ་འགྲོ་རྒྱུ་ཡོད་མོད།  རིག་གནས་མང་པོ་ཞིག་ད་རུང་དཔེ་དེབ་ཐོག་ཏུ་ཡོད་པ། རང་ཉིད་ཀྱི་རིག་གནས་ཀྱི་ཆུ་ཚད་ཇེ་མཐོ་དང་ཤེས་བྱའི་ཁྱབ་ཁོངས་ཇེ་ཆེའི་བསམ་པ་ཡོད་ན། ངེས་པ་དུ་དཔེ་དེབ་མང་པོ་ཀློག་དགོས།   དེ་བས། དཔེ་ཀློག་ནི་རྨང་གཞི་ནང་ནས་རྨང་གཞི་ཡིན།   
  • ཨ་ཁུ།ip:111.12.251.*
    2016-04-22 18:16:54
    དེ་ཁོ་ཐག་རེད། འཛམ་གླིང་དུ་ཁ་ཆེ་རྣམས་ལ་མི་འབོར་མང་ནའང་ཚན་རིག་གསར་གཏོད་སོགས་ཀྱི་ཕྱོགས་ལ་བྱས་རྗེས་སྤུ་ཙམ་ཡང་མེད་པ་རེད། དེའི་རྩ་བ་ནི་དཔེ་ཀློག་ལ་མི་དགའ་ཞིང་རྨོངས་དད་ཆེ་བས་རེད་ཟེར། བསམ་བློ་རེ་ཐོངས་དང་། ཁ་ཆེ་མང་ཆེ་བ་ཡིག་རྨོངས་ཡིན་པ་དང་ལྷག་པར་དུ་བུད་མེད་རྣམས་ནི་དུད་འགྲོའི་ཚད་དུ་འཇོག་པ་རེད།