གཟིམས་པ་མེད་པའི་མཆོད་མེ། དབྱངས་གསལ་སོ་བཞིའི་མཛེས་སྡུག  RSSསྔོན་མངག

ཀློག་པ་པོའི་དཔྱད་མཆན: 《མཆོད་མེ།

  • གསོན་སྙིང་་ip:124.31.206.*
    2014-12-18 09:30:33
    ངས་བཀླགས་པའི་སྙན་ངག་ཡག་ཤོས་གྲས་སུ་འཇོག་གོ། ཡག་བྱུང་།