གཟིམས་པ་མེད་པའི་མཆོད་མེ། དབྱངས་གསལ་སོ་བཞིའི་མཛེས་སྡུག  RSSསྔོན་མངག

ཀློག་པ་པོའི་དཔྱད་མཆན: 《བོད་ཀྱི་སྙན་ངག་པའི་མི་རབས་གསུམ་པའི་འདུ་ཚོགས་སྐབས་བཞི་བའི་གནས་ཚུལ།