གཟིམས་པ་མེད་པའི་མཆོད་མེ། དབྱངས་གསལ་སོ་བཞིའི་མཛེས་སྡུག  RSSསྔོན་མངག

ཀློག་པ་པོའི་དཔྱད་མཆན: 《སྐབས་བཞི་བའི་བོད་ཀྱི་སྙན་ངག་གི་མི་རབས་གསུམ་པའི་འདུ་ཚོགས་ཀྱི་གསལ་བརྡ།