《བོད་དུ་རྩོམ་རིག་དར་བའི་ལོ་རྒྱུས》ཞེས་པའི་དེབ་གསར་པ་ཞིག་པར་འགྲེམས་བྱས་པ།

གསར་འགོད་པ་རྡེའུ་དཀར་ནག མཆོད་མེ་བོད་ཀྱི་རྩོམ་རིག་དྲ་བ། 2010-01-20

   
      ༢༠༠༩ལོའི་ཟླ་༡༠པའི་ནང་དུ་བོད་ལྗོངས་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་རེབ་གོང་རྡོ་རྗེ་མཁར་དང་། གཅོད་པ་དོན་གྲུབ། ཆབ་འགག་རྡོ་རྗེ་ཚེ་རིང་བཅས་ཀྱིས་གཙོས་པའི་བློ་ལྡན་དུ་མ་ཞིག་གིས་བརྩམས་པའི་<<བོད་དུ་རྩོམ་རིག་དར་བའི་ལོ་རྒྱུས>>ཞེས་པའི་དེབ་གསུམ་པར་འགྲེམས་བྱས་པ་རེད། དེབ་དེ་རྣམས་ཀྱི་ནང་དུ་བོད་ཀྱི་བཙན་པོའི་དུས་རབས་ཀྱི་རྩོམ་རིག་དང་། བོད་ཁམས་སིལ་ཐོར་ནས་ས་སྐྱ་པའི་བར་གྱི་རྩོམ་རིག ས་སྐྱ་པ་ནས་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་བར་གྱི་རྩོམ་རིག་བཅས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་རྒྱས་བསྡུས་རན་པ་ཞིག་བཀོད་ཡོད་པས། བོད་ཀྱི་རྩོམ་རིག་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་མཁན་དང་བོད་ཀྱི་རྩོམ་རིག་དར་བའི་ལོ་རྒྱུས་ཤེས་པར་འདོད་པ་དག་གི་ཟུར་བལྟའི་དཔེ་ཆ་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན་པར་བཤད་དོ།།

 

རྩོམ་ཁུངས། ངེད་དྲ་བ།

གཟིམས་པ་མེད་པའི་མཆོད་མེ། དབྱངས་གསལ་སོ་བཞིའི་མཛེས་སྡུག  RSSསྔོན་མངག

《བོད་དུ་རྩོམ་རིག་དར་བའི་ལོ་རྒྱུས》ཞེས་པའི་དེབ་གསར་པ་ཞིག་པར་འགྲེམས་བྱས་པ།

2010-01-20 གསར་འགོད་པ་རྡེའུ་དཀར་ནག ཀློག་གྲངས། མཆན ཡོད།

   
      ༢༠༠༩ལོའི་ཟླ་༡༠པའི་ནང་དུ་བོད་ལྗོངས་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་རེབ་གོང་རྡོ་རྗེ་མཁར་དང་། གཅོད་པ་དོན་གྲུབ། ཆབ་འགག་རྡོ་རྗེ་ཚེ་རིང་བཅས་ཀྱིས་གཙོས་པའི་བློ་ལྡན་དུ་མ་ཞིག་གིས་བརྩམས་པའི་<<བོད་དུ་རྩོམ་རིག་དར་བའི་ལོ་རྒྱུས>>ཞེས་པའི་དེབ་གསུམ་པར་འགྲེམས་བྱས་པ་རེད། དེབ་དེ་རྣམས་ཀྱི་ནང་དུ་བོད་ཀྱི་བཙན་པོའི་དུས་རབས་ཀྱི་རྩོམ་རིག་དང་། བོད་ཁམས་སིལ་ཐོར་ནས་ས་སྐྱ་པའི་བར་གྱི་རྩོམ་རིག ས་སྐྱ་པ་ནས་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་བར་གྱི་རྩོམ་རིག་བཅས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་རྒྱས་བསྡུས་རན་པ་ཞིག་བཀོད་ཡོད་པས། བོད་ཀྱི་རྩོམ་རིག་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་མཁན་དང་བོད་ཀྱི་རྩོམ་རིག་དར་བའི་ལོ་རྒྱུས་ཤེས་པར་འདོད་པ་དག་གི་ཟུར་བལྟའི་དཔེ་ཆ་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན་པར་བཤད་དོ།།

 

རྩོམ་ཁུངས། ངེད་དྲ་བ།

དཔྱད་མཆན ཡོངས་སུ་གཟིགས།དཔྱད་མཆན།

མིང་མི་འགོད་པར་སྤེལ།