གཟིམས་པ་མེད་པའི་མཆོད་མེ། དབྱངས་གསལ་སོ་བཞིའི་མཛེས་སྡུག  RSSསྔོན་མངག

«བོད་ཀྱི་རབ་རྟོག་བརྩམས་སྒྲུང་ལ་དཔྱད་པ»ཞེས་པའི་དེབ་པར་སྐྲུན་འགྲེམས་སྤེལ་བྱས་པ།

ཉེ་ཆར་བསེ་ཆང་སངས་རྒྱས་དོན་གྲུབ་ལགས་ཀྱིས་བརྩམས་པའི«བོད་ཀྱི་རབ་རྟོག་བརྩམས་སྒྲུང་ལ་དཔྱད་པ»ཞེས་པའི་བོད་ཀྱི་རྩོམ་རིག་ལས་རབ་རྟོག་བརྩ

more>>པར་ལེན།

more>>རིག་གཞུང་།