གཟིམས་པ་མེད་པའི་མཆོད་མེ། དབྱངས་གསལ་སོ་བཞིའི་མཛེས་སྡུག  RSSསྔོན་མངག   བཤེར་འཚོལ།བཤེར་འཚོལ།

《འཛམ་གླིང་རྩོམ་རིག》དེབ་གསུམ་པ་པར་སྐྲུན་དང་འགྲེམས་སྤེལ་བྱས་པ།

འཛམ་གླིང་རྩོམ་རིག་སྐོར་གྱི་བོད་ཡིག་གི་ལོ་དེབ་ཐོག་མ། སྔོན་བོད་དུ་མ་འགྱུར་བའི་བརྩམས་ཆོས། དབྱིན་བོད་རྩོམ་རིག་ལོ་ཙཱའི་དཔེ་གཞི། རྩོམ
广告
广告

more>>པར་ལེན།

more>>རིག་གཞུང་།