གཟིམས་པ་མེད་པའི་མཆོད་མེ། དབྱངས་གསལ་སོ་བཞིའི་མཛེས་སྡུག  RSSསྔོན་མངག

རྩོམ་པ་པོ་ཅོ་ནེ་ཡུམ་ཚེ་རིང་གི་སྒྲུང་རིང་《སྤྲིན་གྱི་རྫི་བོ》བོད་རྒྱ་དབྱིན་གསུམ་དུ་དཔར་སྐྲུན་འགྲེམ་སྤེལ་བྱས།

   སྒྲུང་རིང་《སྤྲིན་གྱི་རྫི་བོ》ཡི་བོད་རྒྱ་དབྱིན་གསུམ་ལས་རྒྱ་ཡིག་གི་དཔར་གཞི་ནི་2017ལོའི་ཟླ་3པར་ལོའུ་ཉིང་ན་ཆུང་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་དཔར་
《དྲ་ལམ་དབྱངས་མཚོ》འདོན་ཐེངས་གཉིས་པ། སྨན་བླ་སྐྱབས་དང་གསང་བདག་གཉིས་དང་ལྷན་ཅིག་གཞས་ཚིག་དང་གཞས་དབྱངས་སོགས་གླེང་བ།

《དྲ་ལམ་དབྱངས་མཚོ》འདོན་ཐེངས་གཉིས་པ། སྨན་བླ་སྐྱབས་དང་གསང་བདག་གཉིས་དང་ལྷན་ཅིག་གཞས་ཚིག་དང་གཞས་དབྱངས་སོགས་གླེང་བ།

ཐེངས་འདིའི་དྲ་ལམ་བོད་ཀྱི་ལོ་སར་དགོང་ཚོགས་སུ་བོད་ཀྱི་གཞས་མ་སྐད་གྲགས་ཅན་གཡང་ཕྱུག་མཚོས་དགོང་ཚོགས་དེར་ཕེབས་པའི་གཞས་པ་གཞས་མ་དང་སྒྱུ་
广告
广告

more>>པར་ལེན།

more>>རིག་གཞུང་།